Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Εκπαιδευτικών

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣΛΟΥΡΜΠΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΚΡΙΚΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΣΓΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
4. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
5. ΤΑΜΙΑΣΚΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΦΛΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΣΠΑΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ