Τα διδακτικά πακέτα των μαθημάτων της Β’ Τάξης

Θεωρητικό μέρος

Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος)

 1. Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Προβολή Βιβλίου 
 2. Ηλεκτροτεχνία Προβολή Βιβλίου
 3. Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος (θεωρία)  Προβολή Βιβλίου

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

 1. ​Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις(Θεωρία) Προβολή Βιβλίου

Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

 1. ​Γενικά Ηλεκτρονικά (Α’ Μέρος Θεωρία)  Προβολή Βιβλίου
 2. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Α’ Μέρος Θεωρία)  Προβολή Βιβλίου
 3. Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων (Θεωρία)  Προβολή Βιβλίου

Εργαστηριακό μέρος

Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών

 1. Εκπομπή και λήψη Τηλεοπτικού Σήματος  Προβολή Βιβλίου
 2. Επικοινωνίες και Δίκτυα  Προβολή Βιβλίου
 3. Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών  Προβολή Βιβλίου 
 4. Τεχνολογία Υπολογιστών και Περιφερειακών  Προβολή Βιβλίου 

Αυτοματισμοί, Αισθητήρες

 1. ​Συστήματα Αυτοματισμών (Α’ Τόμος)  Προβολή Βιβλίου 
 2. Τετράδιο Εργαστηριακών Ασκήσεων για το Εργαστήριο Αυτοματισμού  Προβολή Βιβλίου 

Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος)

 1. ​​​Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος (Εργαστήριο)   Προβολή Βιβλίου 
 2. Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο   Προβολή Βιβλίου 

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

 1. ​​Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις(Εργαστήριο) Προβολή Βιβλίου
 2. Στοιχεία Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων & Ηλεκτρολογικού Σχεδίου  Προβολή Βιβλίου 

Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

 1. ​​Γενικά Ηλεκτρονικά (Μέρος Β’ Εργαστήριο)  Προβολή Βιβλίου   Κατέβασμα Βιβλίου (22Μb)
 2. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Μέρος Β’ Εργαστήριο)  Προβολή Βιβλίου   Κατέβασμα Βιβλίου (14Mb)