Τα διδακτικά πακέτα των μαθημάτων της Γ’ Τάξης

Θεωρητικό μέρος

Ηλεκτροτεχνία 2

  1. ​Ηλεκτροτεχνία  Προβολή Βιβλίου
  2. Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Προβολή Βιβλίου

Ηλεκτρικές Μηχανές

  1. ​Ηλεκτρικές Μηχανές  Προβολή Βιβλίου  

Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής

  1. ​Συστήματα Αυτοματισμών (Β’ Τόμος)   Προβολή Βιβλίου   

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 2

  1. Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Α’ Τεύχος)  Προβολή Βιβλίου   
  2. Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Β’ Τεύχος)  Προβολή Βιβλίου   

Εργαστηριακό μέρος

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 2

  1. ​Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων  Προβολή Βιβλίου   

Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής

  1. ​Αυτοματισμοί και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Εργαστήριο)  Προβολή Βιβλίου   

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας – Ηλεκτρικών Μηχανών

  1. Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο  Προβολή Βιβλίου   
  2. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων  Προβολή Βιβλίου