ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS

ΜΑΘΗΤΕΙΑ
https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/

ΕΟΠΠΕΠ
https://www.eoppep.gr/index.php/el/

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
http://ebooks.edu.gr/ebooks/

ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ
https://eclass.sch.gr/

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ
http://www.gsae.edu.gr/el

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ
https://diek.it.minedu.gov.gr/

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
http://www.eetem.gr/

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
https://poseh.gr/

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
https://elot.gr/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΛΚΟΥ
https://copper.org.gr/

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
https://www.cedefop.europa.eu/el

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
https://www.elinyae.gr/arhiki