Σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Εκπαιδευτικών

Στη Θεσσαλονίκη στις 05.11.2023 και ημέρα Κυριακή, από τις 9:30 έως 22:00 διενεργήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της  Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Εκπαιδευτικών.

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν με παρουσία της αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής κας  Στυλιανής Γκάνη και της Εφορευτικής Επιτροπής αποτελούμενη από τους:

 1) Φιλιππίδου Χριστίνα, 2) Αρχοντόπουλο Κωνσταντίνο και 3) Χατζή Ιωάννη.

     Αφού τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες σύμφωνα με το καταστατικό της ένωσης διενεργήθηκαν οι εκλογές.

Εν συνεχεία, στις 11/11/2023 μέσω τηλεδιάσκεψης, πραγματοποιήθηκε η συνέλευση των εκλεγέντων τακτικών και  αναπληρωματικών μελών της που προέκυψαν από τις εκλογές.

            Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω :

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ Ε.Η.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣΛΟΥΡΜΠΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΚΡΙΚΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
3. Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΣΓΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
4. ΟΡΓ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
5. ΤΑΜΙΑΣΚΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝΦΛΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΣΠΑΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ Ε.Η.Ε. (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ)

Αναγνώστου Χρήστος
Γιαννάκης Δημήτριος
Δούγια Έλενα
Παναγιωτάκης Νικήτας
Παναγιώτου Ανδρέας
Μαντζώρος Αθανάσιος
Ψωμαδέλης Δούκας

Για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέχθηκαν:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Κυριακίδη ΦωτεινήΓκαρτζονίκας Άγγελος
Αρβανίτης Κωνσταντίνος 
Σταύρου Λάμπρος 

                       Ευχαριστούμε τα μέλη της Ένωσης που συμμετείχαν  στην εκλογική διαδικασία και σαν μέλη του Δ.Σ. δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την ενίσχυση του κλάδου μας στα εκπαιδευτικά δρώμενα.

Το ΔΣ της Ε.Η.Ε.