Συνάντηση της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Εκπαιδευτικών με τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κ. Ιωάννη Καπουτσή

Τη Δευτέρα 4η Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Εκπαιδευτικών με τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κ. Ιωάννη Καπουτσή. Συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Η.Ε. κ. Λούρμπας Σταμάτιος μαζί με τον κ. Θωμά Κρικώνη, μέλος της Ε.Η.Ε.

 Αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν τις αναθέσεις μαθημάτων καθώς επίσης και τα επαγγελματικά δικαιώματα. Οι παρευρισκόμενοι αντάλλαξαν απόψεις για τις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων , την αναπροσαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και των ωρών διδασκαλίας, καθώς επίσης και θέματα που έχουν συζητηθεί με τον Γενικό Γραμματέα. Επιπρόσθετα συζητήθηκε η έγκριση ολιγομελών τμημάτων της Γ΄ τάξης στην ειδικότητα των Ηλεκτρολόγων βάσει των τοπικών αναγκών.

ΦΩΤΟ (από αριστερά): κ. Θωμάς Κρικώνης (Μέλος Ε.Η.Ε.), κ. Ιωάννης Καπουτσής (Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), κ. Σταμάτιος Λούρμπας (Πρόεδρος Ε.Η.Ε.).

Το Δ.Σ. της Ε.Η.Ε.