Συνάντηση του Δ.Σ. της Ε.Η.Ε. με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25η Αυγούστου 2023 ενημερωτική συνάντηση της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με τον Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. κ. Πετρόπουλο Ελευθέριο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και την παρουσία του κ. Αγγελίδη Ιωάννη, Προέδρου της Π.ΕΝ.Η.Η.Ε.Ν.

Συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Η.Ε. κ. Λούρμπας Σταμάτιος μαζί με τον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Σ. κ. Παναγιωτάκη Νικήτα καθώς και το μέλος κ. Φλόκα Δημήτριο.

Η συνάντηση αυτή προσέφερε μια ευκαιρία για εποικοδομητικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα που αφορούν τον τομέα μας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Συγκεκριμένα:

i.    συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα και τις ευκαιρίες κατάρτισης των νέων. Στόχος μας η προβολή ιδεών για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και την προώθηση της διά βίου μάθησης.

ii.   παρουσιάστηκαν οι αναλύσεις της Ε.Η.Ε, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και προβλήθηκαν οι στρατηγικές – προοπτικές για τον τομέα μας, ώστε να κατανοηθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας.

iii.  υπήρξε η ευκαιρία για την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να επιτευχθούν κοινές στρατηγικές και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι  μελλοντικές προκλήσεις.

Το Δ.Σ. της Ε.Η.Ε.