Συνάντηση του προέδρου του Δ.Σ. της Ε.Η.Ε. με την κ. Γεωργία Ρεμπούτσικα, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ|ΕΛΟΤ-ΕΙΜ)

23 Ιανουαρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Συνάντηση στο ΕΛΟΤ είχε τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Η.Ε. κ. Λούρμπας Σταμάτιος, συνοδευόμενος από το μέλος της Ένωσης κ. Θωμά Κρικώνη, με την κ. Γεωργία Ρεμπούτσικα, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ|ΕΛΟΤ-ΕΙΜ).

 Με βάση και τη δήλωση της κ. Ρεμπούτσικα για τη στροφή στην εξωστρέφεια για τον ΕΛΟΤ αλλά και πως η σημασία της χρήσης των Προτύπων θα πρέπει να γίνει αντιληπτή  και να ξεκινήσει από την εκπαιδευτική βαθμίδα· συζητήθηκαν θέματα περί δωρεάν διάθεσης του Προτύπου ΕΛΟΤ 60364, μέσω του ΥΠΑΙΘ, στους συναδέλφους και παράλληλα της επαρκούς εκπαίδευσή τους πάνω στο Πρότυπο. Εξετάστηκαν εναλλακτικοί τρόποι ένταξης ενοτήτων του Προτύπου στην εκπαίδευση, στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, χωρίς να επιβαρυνθεί το ήδη υπάρχον υπερφορτωμένο πρόγραμμα. Προτάθηκε και η δημιουργία υποστηρικτικού υλικού για Ηλεκτρολόγους εκπαιδευτικούς καθώς και μαθητές.

Επιπλέον συζητήθηκαν τρόποι γενικότερης συνεργασίας και η συμμετοχή της Ε.Η.Ε. σε τεχνικές επιτροπές.

Το Δ.Σ. της Ε.Η.Ε.