Συνάντηση του Δ.Σ. της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Εκπαιδευτικών με τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης ΔΒΜ κ Νεολαίας κ. Γεώργιο Βούτσινο

26 Ιανουάριου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης με τον κ. Γενικό Γραμματέα που είχε πραγματοποιηθεί το Μάϊο του 2022, την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 ο Πρόεδρος της Ε.Η.Ε. κ. Σταμάτιος Λούρμπας συνοδευόμενος από τον κ. Δημήτριο Φλόκα, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ε.Η.Ε., συναντήθηκαν με τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δ.Β.Μ. κ Νεολαίας κ. Γεώργιο Βούτσινο.

 Συζητήθηκε η ολοκλήρωση του κύκλου των επιμορφωτικών σεμιναρίων για το 2022 που διοργάνωσε η Ένωση Ηλεκτρολόγων Εκπαιδευτικών για τα μέλη της καθώς και το υπάρχον πλαίσιο για την ασφάλεια στους επαγγελματικούς χώρους και σε αντιστοιχία με αυτό στα σχολικά εργαστήρια. Επίσης προτάθηκαν ενδεχόμενες αλλαγές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση βάση των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας σε τεχνογνωσία.

 Ο κ. Γενικός Γραμματέας αναγνώρισε το σημαντικό έργο της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Εκπαιδευτικών και δεσμεύτηκε σε επόμενη συνάντηση για πιο λεπτομερή συζήτηση επί των προτάσεων της Ε.Η.Ε.

Το Δ.Σ. της Ε.Η.Ε.