Συνάντηση του Δ.Σ. της Ένωσης με τον Γενικό Γραμματέα Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής κ. Αλέξανδρο Κόπτση

23 Νοεμβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας με τον Γενικό Γραμματέα Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής κ. Αλέξανδρο Κόπτση, τον κ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, συνεργάτη στη Γενική Γραμματεία Γραμματέα Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και με τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κ. Ιωάννη Καπουτσή. Από την Ένωση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Η.Ε. κ. Λούρμπας Σταμάτιος μαζί με την κα. Μαρία Μαγκανιάρη, μέλος της Ένωσης.

Σε συνέχεια των συναντήσεων του Δ.Σ. της Ε.Η.Ε. και της αποστολής έκθεσης στο Υπουργείο Παιδείας αναπτύχθηκαν οι προτάσεις της Ένωσης για αναδιαμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών για το λυκειακό και μεταλυκειακό έτος (έτος μαθητείας) και συζητήθηκαν  θέματα επί του νέου προγράμματος του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού των Π.ΕΠΑ.Λ. Επίσης, συζητήθηκε η υποστήριξη της Ε.Η.Ε. σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα – Διαγωνισμούς που αφορούν την ειδικότητα.

ΦΩΤΟ (από αριστερά): κ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου (Σύμβουλος της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων), κ. Αλέξανδρος Κόπτσης (Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), κ. Σταμάτιος Λούρμπας (Πρόεδρος Ε.Η.Ε.), κ. Ιωάννης Καπουτσής (Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης).

Το Δ.Σ. της Ε.Η.Ε.