Συνάντηση του προέδρου του Δ.Σ. της Ένωσης με την κ. Αφροδίτη Δαΐκου, υπεύθυνη Νομοθεσίας και Τεχνικών θεμάτων του EΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

19 Οκτωβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση στο EΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε είχε την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Η.Ε. κ. Λούρμπας Σταμάτιος με την κ. Αφροδίτη Δαΐκου, υπεύθυνη Νομοθεσίας και Τεχνικών θεμάτων του EΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Ο EΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. είναι ο κύριος φορέας συγκέντρωσης και διάχυσης γνώσης για την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας (ΥΑΕ) στην Ελλάδα και με δράσεις και πρωτοβουλίες στην έρευνα, την πληροφόρηση, τη συμβουλευτική υποστήριξη και την εκπαίδευση, στηρίζει εργαζόμενους και επιχειρήσεις στις προσπάθειές τους για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Συζητήθηκαν θέματα ασφαλούς λειτουργίας των εργαστηρίων στο σχολικό περιβάλλον, θέματα εφαρμογής νομοθετικού πλαισίου, θέματα για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ηλεκτρολόγων και έγινε αποσαφήνιση συγκριτικά με άλλες ειδικότητες κ.α. Στο τέλος της συνάντησης, ο Πρόεδρος αποδέχτηκε πρόσκληση σε μελλοντική συνάντηση των αρμόδιων φορέων από τον EΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. πάνω σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ειδικότητα των Ηλεκτρολόγων.

Το Δ.Σ. της Ε.Η.Ε.