Συνάντηση του Δ.Σ. της Ένωσης με τον κ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, συνεργάτη στη Γεν. Γραμματεία Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

27 Μαΐου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή 27η Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Εκπαιδευτικών με τον με τον κ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, συνεργάτη στη Γεν. Γραμματεία Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. Από την Ένωση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Η.Ε. κ. Λούρμπας Σταμάτιος μαζί με τον κ. Φλόκα Δημήτριο, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ε.Η.Ε.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ε.Η.Ε. για παρουσίαση της νεοσύστατης Ένωσης και των υποχρεώσεων προς τα μέλη της, συζητήθηκαν θέματα προσλήψεων και διορισμών εκπαιδευτικών για να καλυφθούν οι ανάγκες που υφίστανται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αναλύθηκε η σημαντικότητα του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και παράλληλα οι τεχνολογικές εξελίξεις που ωθούν σε αναπροσαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών.

ΦΩΤΟ (από αριστερά): κ. Σταμάτιος Λούρμπας (Πρόεδρος Ε.Η.Ε.),κ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου (Σύμβουλος της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων), κ. Δημήτριος Φλόκας (Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής και Δ.Σ. Ε.Η.Ε.).

Το Δ.Σ. της Ε.Η.Ε.