Συνάντηση του Δ.Σ. της Ένωσης με τον Γεν. Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης ΔΒΜ και Νεολαίας κ. Γ. Βούτσινο

23η Μαΐου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη Δευτέρα 23η Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Εκπαιδευτικών με τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δ.Β.Μ. κ Νεολαίας κ. Γ. Βούτσινο. Συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Η.Ε. κ. Λούρμπας Σταμάτιος μαζί με τον κ. Κουτσούκο Φώτιο, μέλος της Ε.Η.Ε..

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ε.Η.Ε. για παρουσίαση της νεοσύστατης Ένωσης και των υποχρεώσεων προς τα μέλη της, συζητήθηκαν θέματα της ειδικότητας των Ηλεκτρολόγων, των αναγκών που προσπαθεί να καλύψει η Ε.Η.Ε και των επιμορφώσεων που προσφέρει, του θεσμού της μαθητείας κ.α. καθώς και πως μπορούμε να συνεργαστούμε για συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των μελών και αποφοίτων μας.

ΦΩΤΟ (από αριστερά): κ. Σταμάτιος Λούρμπας (Πρόεδρος Ε.Η.Ε.),κ. Γεώργιος Βούτσινος (Γεν. Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης ΔΒΜ κ Νεολαίας), κ. Φώτιος Κουτσούκος (Μέλος Δ.Σ. Ε.Η.Ε.). 

Το Δ.Σ. της Ε.Η.Ε.